Sünnet deyip geçmeyin

Sünnet deyip geçmeyin

.HaberBaslik { color:#D41425; display:block; font-size:15px; font-weight:bold; padding-bottom:5px; }

Aileler, okullar kapanır kapanmaz çocuklarını sünnet ettirip, yazı rahat geçirme telaşına kapılır. Yeditepe Üniversitesi  Hastanesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Selami Sözübir, “Sünnet hem cerrahi yönü hem de psikolojik yönüyle üzerinde önemle durulması gereken bir işlem olduğu için uzman ellerde yapılması şart” diyor. 

Sünnet hangi şartlarda yapılmalıdır?
Sünnetin ehil kişiler tarafından ve cerrahi işlem kurallarına uygun olarak yapılması şarttır. Sünnet esnasında gerekli cerrahi itinanın gösterilmemesi önemli komplikasyonlara yol açabilir. Bu komplikasyonların başında da kanama, enfeksiyon, idrar yolları ve penise kalıcı hasarların verilmesi ile hatalı sünnetler geliyor. Sterilizasyonun tam uygulanmaması, aynı aletlerin kullanılması, cerrahi teknik konusunda yeterli bilgiye sahip olunmaması ve özellikle toplu sünnetler bu komplikasyonların görülme oranını da artırıyor.  

Sünnetin çocuğun psikolojisini nasıl etkiler? 
 Ne yazık ki, bu konuda da çocuklara ve ailelere yeterli eğitim verilemiyor. Çocuğa sünnet için ön hazırlığın yapılması ve uygun ortamlarda gerçekleştirilmesi şarttır. Psikolojik olarak olumsuz etkilenen çocuğun, ilerideki cinsel hayatına yansıyabilecek bir takım sorunların olabileceği unutulmamalıdır. 

Sünnette anestezi genel mi lokal mi olmalıdır?
Gerek cerrahi işlem olarak gerekse psikolojik etkiler açısından sünnette lokal anestezi bir an önce terk edilmelidir. Lokal anestezi genel kanının tersine genel anesteziye göre daha da risklidir. Çünkü lokal anestezik olarak kullanılan maddenin penis damarlarında spazm yaparak penisin kaybına bile sebep olması mümkündür. Ayrıca, bir çocuğa bu korku ve heyecanı yaşatmadan bir cerrahi işlem uygulamak çok daha yararlı ve çağdaştır.

Yenidoğan sünnetini öneriyor musunuz?
Cerrahi işlemin ve bakımın kolaylığı, bebekte yara iyileşmesinin çabuk olması ve psikolojik travma oluşturmaması gibi avantajları nedeniyle yenidoğan sünneti, ülkemizde de daha sık uygulanır hale geldi.
Prematüre, ailede hemofili veya diğer kan hastalığı öyküsü olan, doğuştan pipi anomalisi olan bebeklerde ve o anda rahatsızlığı olan bebeklerde yenidoğan sünneti uygulanmamalıdır. Her yaşta sünnet yapılabilmekle beraber 2-4 yaş arası çocuklarda kimlik gelişimi, ben merkeziyetçi ve uyumsuz olmaları nedeniyle zorunlu olmadıkça sünnet yapılmamalı ya da yapılacaksa kesinlikle genel anestezi altında uygulanmalıdır. Eğer yenidoğan döneminde sünnet yapılmamış ve çocuk 1 yaşını da geçmiş ise tercih edilecek zaman 6-7 yaşlarıdır.


Sünnet hakkında
- Sünnetle ilgili ilk yazılı ve resimli kanıtlar M.Ö. 2300’deki Antik Mısır papirüs ve duvar resimlerindedir. Burada sünnetin bir gelenek olarak uygulandığını gösteren bulgular vardır.
-Tüm dünyadaki erkeklerin ortalama yüzde 25’i dinsel, kültürel ya da tıbbi nedenlerle sünnet ediliyor.
-ABD’de tüm yeni doğanların yüzde 60’ı, G. Kore’de yüzde 100’e yakını sünnet ediliyor.
-Sünnetin yararları ve gerekliliği son yıllarda tartışılmaktadır. Bu tartışmalar sonucunda yayınlanan bilimsel çalışmalarda bugün net olarak elde edilen en kesin sonuçlar sünnet yapılacaksa erken dönemde yapılması gerektiğidir.
- Sünnetsiz çocukların idrar yolu enfeksiyonuna sünnetli olan gruba oranla 8 ile 15 kat fazla yakalandığı gösterilmiştir.
3400 bin erkek bebek üzerinde yapılan çalışmalarda idrar yolu enfeksiyonu oranı sünnetsiz çocuklarda yüzde 7, sünnetli bebeklerde ise yüzde  0,7 olarak bulunmuştur.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !